Politechnika Warszawska zaprasza na drzwi otwarte w dniach 10 i 11 marca. W godzinach 10-14 w Dużej Auli politechniki będzie można uzyskać informacje o wszystkich kierunkach. Będzie można porozmawiać ze studentami i wykładowcami o organizacji nauczania, o perspektywach zatrudnienia po zakończeniu studiów, a przede wszystkim zapoznać się ze specyfiką studiów na każdym z wydziałów. 

Własne drzwi otwarte organizują także poszczególne wydziały. Spotkania zaplanowane są na dni 10-11 marca od godziny 12:30.

Wydział ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH, Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 208
 Wydział ARCHITEKTURY ul. Koszykowa 55, Audytorium im. St. Noakowskiego sala 103
 Wydział CHEMICZNY ul. Noakowskiego 3, Audytorium Zawadzkiego I p.

 Wydział ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH ul. Nowowiejska 15/19, Audytorium Centralne
 Wydział ELEKTRYCZNY Gm. Elektrotechniki, wejście z dziedzińca Politechniki, Audytorium Elektrotechniki
 Wydział FIZYKI Gm. Fizyki, wejście z dziedzińca Politechniki, s.111

 Wydział GEODEZJI i KARTOGRAFII Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 315
 

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ i PROCESOWEJ ul. Waryńskiego 1, sala 191
 

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ al. Armii Ludowej 16, sala 201

 Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ul. Wołoska 141, sala 212
 Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI ul. Narbutta 85, sala 144

 Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, Audytorium - parter

 Wydział MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, Audytorium MiNI
 Wydział MECHANICZNY, ENERGETYKI i LOTNICTWA ul. Nowowiejska 21/25, sala T1

 Wydział MECHATRONIKI ul. Św. Andrzeja Boboli 8, sala 11
 
Wydział SAMOCHODÓW i MASZYN ROBOCZYCH ul. Narbutta 84, sala Multimedialna
 
Wydział TRANSPORTU ul. Koszykowa 75, sala 2