Politechnika Warszawska zaprasza na drzwi otwarte w dniach 10 i 11 marca. W godzinach 10-14 w Dużej Auli politechniki będzie można uzyskać informacje o wszystkich kierunkach. Będzie można porozmawiać ze studentami i wykładowcami o organizacji nauczania, o perspektywach zatrudnienia po zakończeniu studiów, a przede wszystkim zapoznać się ze specyfiką studiów na każdym z wydziałów.

Reklama

Własne drzwi otwarte organizują także poszczególne wydziały. Spotkania zaplanowane są na dni 10-11 marca od godziny 12:30.

Wydział ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH, Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 208
Wydział ARCHITEKTURY ul. Koszykowa 55, Audytorium im. St. Noakowskiego sala 103
Wydział CHEMICZNY ul. Noakowskiego 3, Audytorium Zawadzkiego I p.

Wydział ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH ul. Nowowiejska 15/19, Audytorium Centralne
Wydział ELEKTRYCZNY Gm. Elektrotechniki, wejście z dziedzińca Politechniki, Audytorium Elektrotechniki
Wydział FIZYKI Gm. Fizyki, wejście z dziedzińca Politechniki, s.111

Wydział GEODEZJI i KARTOGRAFII Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 315

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ i PROCESOWEJ ul. Waryńskiego 1, sala 191

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ al. Armii Ludowej 16, sala 201Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ul. Wołoska 141, sala 212
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI ul. Narbutta 85, sala 144
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, Audytorium - parterWydział MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, Audytorium MiNI
Wydział MECHANICZNY, ENERGETYKI i LOTNICTWA ul. Nowowiejska 21/25, sala T1
Wydział MECHATRONIKI ul. Św. Andrzeja Boboli 8, sala 11

Wydział SAMOCHODÓW i MASZYN ROBOCZYCH ul. Narbutta 84, sala Multimedialna

Wydział TRANSPORTU ul. Koszykowa 75, sala 2