Zapotrzebowanie na rynku pracy

Reklama

O tym, że ochrona środowiska jest kierunkiem, który ma przyszłość, mówi się od wielu lat. I coś w tym musi być - ekologia jest bowiem dziedziną, w którą wiele się inwestuje. A pieniądze na ten cel pochodzą w dużej mierze z Unii Europejskiej.

Z podobnego założenia wychodzi Uniwersytet Śląski, który reklamuje kierunek jako odpowiedź na dynamiczny rozwój przemysłu i gospodarki, a szczególnie idące za nim potrzeby większej uwagi i troski o stan środowiska naturalnego.

Rekrutacja

By dostać się na ochronę środowiska na UŚ, trzeba legitymować się maturą zdaną z co najmniej jednego z pięciu przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, matematyki i geografii. Spośród tych przedmiotów wybierane są dwa z najlepszym wynikiem, przy czym dla poziomu podstawowego mnożnik wynosi 0,5, a dla poziomu rozszerzonego - 1,0.

Jeśli maturzysta zdawał tylko jeden z pięciu przedmiotów, uwzględnia się wynik tego właśnie egzaminu, z drugiego przedmiotu kandydat otrzymuje 0 punktów.

Jak wyglądają studia

Przez pierwsze dwa lata studenci mają zajęcia m.in. z: botaniki i zoologii, biochemii, genetyki, ekologii, hydrobiologii, geomorfologii, klimatologii i meteorologii, technologii rekultywacji, analityki chemicznej oraz prawa i ekonomii w ochronie środowiska. Po obronie pracy licencjackiej, już na studiach II stopnia, studenci wybierają jedną ze specjalizacji:

- biologiczne podstawy ochrony środowiska (na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska)

- fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska (na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii)

- geoekologia (na Wydziale Nauk o Ziemi)

- nowoczesne metody instrumentalne (na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii)

Co z pracą po studiach?

UŚ wśród perspektyw zawodowych podaje m.in. pracę w urzędach ochrony środowiska i organach mierzących poziom zanieczyszczenia, a także w jednostkach komunalnych. Tu jednak wydaje się, że najjaśniejsza przyszłość może rysować się przed tymi, którzy wybiorą specjalizację z geoekologii. Zwłaszcza, jeśli marzenia o wyciu gazu łupkowego okażą się prawdą.

Według raportu Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży specjalista ds. ochrony środowiska zarabiał w 2010/2011 roku średnio trzy tysiące złotych.

Reklama

Więcej informacji o studiach na kierunku ochrona środowiska na UŚ znajdziesz TU