Trzyletnie studia licencjackie będą prowadzone w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - jak przekonuje uczelnia - to kierunek z wielką przyszłością. Absolwent ma być przygotowany do dalszego kształcenia i samodzielnej działalności projektowej w świecie wirtualnym.

Reklama

Rekrutacja:

Szansę na studia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej mają ci z maturzystów, którzy najlepiej zdadzą egzamin z języka polskiego, historii sztuki lub języka obcego nowożytnego. Spośród tych przedmiotów wybiera się ten, który wypadł najlepiej, i przyznaje się punkty:

91-100% 5 pkt.

71-90% 4 pkt.

51-70% 3 pkt.

30-50% 2 pkt.

Jeśli kandydat zdawał historię sztuki na poziomie rozszerzonym, punkty mnoży się przez dwa. W przypadku historii sztuki na poziomie podstawowym, a także języka polskiego lub obcego na poziomie rozszerzonym, mnożnik wynosi jeden. Wynik z egzaminu z języka polskiego lub obcego na poziomie podstawowym mnożony jest przez 0,5.

Ale to nie koniec rekrutacji. By mieć szansę na studia, trzeba złożyć teczkę z pracami plastycznymi. Ma to być maksymalnie 20 prac, w teczce może znaleźć się także fotograficzna lub elektroniczna dokumentacja innych prac. Ocena odbywa się w obecności kandydata, który może za dorobek dostać od 1 do 10 punktów. Przy czym ocenę uznaje się za pozytywną przy przynajmniej czterech punktach.

Reklama

Trzecim etapem egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna na temat współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i sztuki. Tu można dostać do 20 punktów, przy czym za ocenę pozytywną uznaje się 7 punktów.

Niezaliczenie któregoś z etapów dyskwalifikuje kandydata.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć TU.

Studia:

Specjalność Grafika komputerowa gier łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.).

Praca po studiach:

Już na pierwszy rzut oka kierunek wydaje się przyszłościowy. Rynek gier komputerowych wciąż się rozwija, a specjaliści są poszukiwani. Absolwenci studiów na Uniwersytecie Śląskim będą moli znaleźć zatrudnienie w studiach graficznych i fotograficznych, przy produkcji gier komputerowych, filmów i animacji, a także projektowaniu stron internetowych.

>>> Tu znajdziesz więcej informacji o rekrutacji na Uniwersytet Śląski >>>