Osoby, które w październiku rozpoczną studia na kierunkach zamawianych, będą miały więcej zajęć wyrównawczych oraz praktyk u potencjalnych pracodawców. Najlepsi studenci otrzymają stypendia motywacyjne oraz wyjadą na zagraniczne staże.
Reklama
Uczelnie rozpoczynają nabór na studia zamawiane, czyli uznane przez ekspertów za najważniejsze dla polskiej gospodarki. W konkursie zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju unijne dofinansowanie otrzymały 93 najlepsze projekty uczelni. Aż 21 dotyczy studiów informatycznych.
Wszystkie szkoły wyższe włączone do programu zaoferują najlepszym studentom stypendia motywacyjne w wysokości do 1000 zł miesięcznie. Potencjalnych studentów będą też zachęcać dodatkowymi atrakcjami. Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie zorganizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku mechatronika. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Podobnie jak inne uczelnie przewidziała też dla swoich studentów staże i praktyki studenckie w firmach.
Pozwolą one nawiązać kontakty z przyszłymi pracodawcami i poznać rynek pracy, także zagraniczny, bo zorganizujemy staże nie tylko krajowe – podkreśla Monika Korbiel, zastępca kierownika działu programów międzynarodowych AGH.
Uczelnie położą też większy nacisk na pomoc studentom, którzy zostali słabiej przygotowani do studiów przez szkoły średnie i mogą nie radzić sobie z nauką.
Reklama
W pierwszej pilotażowej edycji programu kierunków zamawianych, która zakończyła się w ubiegłym roku, problemem była większa, niż założono w projektach, liczba osób, które rezygnowały ze studiów w trakcie ich trwania. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że stosunek absolwentów do studentów przyjętych na I rok studiów wynosił 20 – 30 proc.
Żeby temu zapobiec, uczelnie przewidziały dużą liczbę kursów wyrównawczych. Uniwersytet Wrocławski jeszcze we wrześniu dla wszystkich chętnych studentów zamawianej informatyki zorganizuje zajęcia z matematyki, które będą uczyć rozwiązywania problemów i umiejętności, a nie tylko dokonywania obliczeń. Przez jeden semestr połowa studentów, która będzie miała problemy z nauką, będzie pracować w pięcioosobowych grupach z tzw. tutorem, czyli opiekunem.
Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom wzrośnie liczba osób dobrze radzących sobie ze studiami – podkreśla Piotr Wieczorek, kierownik projektu studiów zamawianych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rząd przeznaczył na realizację całego programu kierunków zamawianych do końca 2013 roku ponad 1 mld zł. Największym jego sukcesem jest rosnącą popularność studiów inżynierskich. Podczas ostatniej rekrutacji politechniki uplasowały się na pierwszych trzech miejscach na liście najbardziej obleganych uczelni w Polsce.
Kierunki zamawiane
Uczelnie w roku akademickim 2012/2013 będą realizować studia dofinansowane przez UE na 16 kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka i fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna i procesowa