W rankingu 10 zawodów o najwyższej liczbie bezrobotnych absolwentów resortu pracy znalazły się aż 3 zawody wymagające wyższego wykształcenia. Nie ma wśród nich absolwentów rachunkowości. Są natomiast pedagodzy (2,1 tys.), specjaliści administracji publicznej (1,6 tys.) oraz ekonomiści (1,5 tys.).

Reklama

Z prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej statystyk wynika, że pod koniec 2011 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było 394 absolwentów – specjalistów ds. rachunkowości, co plasuje ich na 41. miejscu w rankingu pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych z wyższym wykształceniem.

To dobra wiadomość dla osób kończących ten kierunek, ponieważ co roku wzrasta liczba chętnych, którzy chcą na nim studiować.

Liczba kandydatów wybierających finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych w roku 2011/2012 wynosiła prawie 20 tys. A to o 85 proc. więcej niż pięć lat wcześniej.

Według Przemysława Ruchlickiego, eksperta z Krajowej Izby Gospodarczej, stosunkowo niskie bezrobocie wśród tych absolwentów wynika z tego, że finanse i rachunkowość to wiedza wykorzystywana w firmach na wielu stanowiskach we wszystkich gałęziach gospodarki. Ponadto stosunkowo łatwo znajdują oni pracę w biurach rachunkowych i w firmach biegłych rewidentów, łącząc tym samym pracę z przygotowaniem do egzaminu zawodowego.