Zmiany zostały już zaakceptowane przez senat uczelni i rok akademicki 2014/2015 rozpocznie się w takim właśnie kształcie. Pierwszy rocznik studentów rozpocznie naukę w zreformowanym trybie w roku 2015/2016.

Reklama

Nowe szkoły będą autonomiczne i finansowo odpowiedzialne za prowadzone kierunki studiów. Zmiany mają pozwolić m.in. na zwiększenie potencjału badawczego i zdolności do pozyskiwania środków na badania, ciągłe podnoszenie jakości studiów, a także na sprawniejsze zarządzanie całą uczelnią - napisano w oświadczeniu wystosowanym przez uczelnię.

To pierwsza od ponad 20 lat zmiana struktury organizacyjnej warszawskiej uczelni. Wówczas wydziałowa Szkoła Główna Planowania i Statystyki przekształciła się w bezwydziałową SGH.

Więcej szczegółów poda w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami rektor SGH prof. Tomasz Szapiro.