2014 Uczelnia 2013 2012 2011 2010 wsk. rankingowy 2014
1 Uniwersytet Warszawski 2 2 1 1 100,00
2 Uniwersytet Jagielloński 1 1 2 2 98,52
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 4 3 82,50
4 Politechnika Warszawska 4 4 3 4 78,00
5 Politechnika Wrocławska 6 5 5 5 77,40
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 5 6 6 7 77,33
7 Uniwersytet Wrocławski 7 7 7 6 74,57
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 11 14 19 16 66,60
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9 9 13 11 66,26
10 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 8 10 10 10 64,56
11 Gdański Uniwersytet Medyczny 12 18 20 17 63,92
12 Politechnika Łódzka 13 8 8 9 63,61
13 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 12 9 8 63,40
14 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 17 22 27 18 62,76
15 Uniwersytet Gdański 14 15 18 20 62,74
16 Politechnika Poznańska 22 21 17 25 62,55
17 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 16 13 23 22 61,13
18 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 23 28 26 60,86
19 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 19 17 12 13 60,66
20 Uniwersytet Śląski w Katowicach 20 19 16 19 59,82
21 Uniwersytet Łódzki 23 24 14 15 59,51
22 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 15 11 25 28 59,02
23 Politechnika Śląska w Gliwicach 18 16 15 14 58,86
24 Politechnika Gdańska 24 20 11 27 58,59
25 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 25 25 22 24 56,79
26 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 31 32 24 12 56,78
27 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 27 30 21 23 55,75
28 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 26 27 26 21 55,38
29 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 30 31 32 34 55,22
30 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28 28 31 29 54,39
31 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 33 34 37 33 54,36
32 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 32 29 33 31 54,14
33 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 29 26 30 32 52,59
34 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 34 41 41 37 51,54
35 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 37 35 29 36 51,02
36 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 36 33 40 39 48,69
37 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 35 37 34 42 48,46
38 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 41 39 35 35 47,57
39 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 39 40 36 30 47,30
40 Politechnika Częstochowska 44 45 45 49 46,55
41 Uniwersytet w Białymstoku 48 47 50 47 46,23
42 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 40 36 38 41 45,74
43 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 42 42 44 40 45,52
44 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - - 47 43 44,06
45 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 45 46 42 46 43,66
46 Politechnika Lubelska 51 52 52 45 43,20
47 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 43 43 46 44 42,87
48 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 55 55 59 52 41,54
49 Politechnika Opolska 46 49 48 55 41,53
50 Uniwersytet Opolski 47 44 51 51 41,34
51-60 Collegium Civitas w Warszawie - 60 58 60 -
51-60 Politechnika Białostocka 53 50 57 54 -
51-60 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 50 51 61 61 -
51-60 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 56 53 49 57 -
51-60 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 73 81 72 -
51-60 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 59 57 68 69 -
51-60 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 38 38 39 38 -
51-60 Uniwersytet Rzeszowski 52 54 55 59 -
51-60 Uniwersytet Szczeciński 49 48 43 53 -
51-60 Uniwersytet Zielonogórski 58 58 63 48 -
61-70 Akademia Finansów i Biznesu Vistula - 74 67 76 -
61-70 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 67 75 72 79 -
61-70 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 57 56 54 62 -
61-70 Akademia Pomorska w Słupsku 70 78 75 77 -
61-70 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 63 62 65 50 -
61-70 Politechnika Koszalińska 62 64 62 63 -
61-70 Społeczna Akademia Nauk 64 63 80 71 -
61-70 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 60 61 69 66 -
61-70 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 68 72 70 68 -
61-70 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 54 59 53 56 -
71-80 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 79 85 82 74 -
71-80 Akademia Morska w Gdyni 77 81 77 80 -
71-80 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 69 67 79 75 -
71-80 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 73 68 78 81 -
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 65 66 56 65 -
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 72 70 66 64 -
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 66 69 64 58 -
71-80 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 74 80 88 88 -
71-80 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (d. PR) 71 71 76 67 -
71-80 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie - 77 73 89 -
80+ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 82 84 90 - -
80+ Akademia Ignatianum w Krakowie 80 82 87 84 -
80+ Akademia Morska w Szczecinie 75 83 84 83 -
80+ Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 81 86 85 73 -
80+ Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 76 76 89 87 -
80+ Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach - 79 83 78 -
80+ Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - - - - -
80+ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 78 - - - -
Reklama

Szczegółowe rankingi i dokładna punktacja jest dostępna na stronie ranking.perspektywy.pl.

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych

prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu

Reklama

prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor NCBiR, b. rektor-komendant WAT

prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH

prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ

Reklama

prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie

dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP

Włodzimierz Kiciński – b. prezes Nordea Bank Polska, b. I wiceprezes KGHM S.A.

Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP

Metodologia Rankingu Akademickich Szkół Wyższych 2014

Prestiż 24%

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Badanie przeprowadzone w 2014 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 3300 przedsiębiorstw. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (11%)

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzon drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (11%)

Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%).

Innowacyjność 9%

Patenty, prawa ochronne - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2012 – 2013 w odniesieniu do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)

Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)

Sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji (2%)

Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out (1%)

Zaplecze innowacyjne uczelni – kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)

Potencjał naukowy 15%

Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w roku 2013 w stosunku do liczby jednostek naukowych uprawnionych do uzyskania oceny. (8%)

Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. (2%)

Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. (2%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni, średnio za dwa ostatnie lata. (3%).

Efektywność naukowa 26%

Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)

Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2012 i 2013 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2013). (3%)

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (3%)

Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)

Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

Warunki kształcenia 11%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (5%)

Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (2%)

Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)

Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)

Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (1%)

Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych – liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)

Umiędzynarodowienie 15%

Programy studiów prowadzone w j. obcych – liczba prowadzonych programów w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. (4%)

Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. 3%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)