Minister na spotkaniu z dziennikarzami przypomniała o tym, że w końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Dodała, że uzasadnienie pomoże uzupełnić go o rozwiązania wynikające z wczorajszego wyroku. - Będziemy myśleli jak realizować wyrok TK, tak, by studenci otrzymali przepisy przejrzyste i zgodne z prawem - mówiła minister Kolarska-Bobińska.

Reklama

Obecna na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister Daria Lipińska-Nałęcz dodała, że uzasadnienie pisemne TK jest niezbędne do wprowadzenia poprawek do projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Wiemy jakie fragmenty ideowo Trybunał zakwestionował, nie znamy jednak możliwości i przestrzeni, w której mamy szukać rozwiązań - mówiła wiceminister. - Chcemy zdążyć ze zmianami w tej nowej procedurze nowelizacyjnej - dodała.

Trybunał Konstytucyjny dał czas na zmiany do 30 września 2015 roku.