Reklama

Dodał, że program przyjęty przez rząd Ewy Kopacz, zakładający finansowanie przez państwo dwuletnich studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych dla stu najbardziej wybitnych studentów, miażdżąco skrytykowały środowiska akademickie: rektorzy, profesorowie, doktorzy i studenci. Trudno, żebym ignorował stanowisko grona z którym, mam nadzieję, będę 4 lata pracował - powiedział Jarosław Gowin.

Minister przekonywał dziś na konferencji prasowej w Sejmie, że efektem programu, gdyby zaczęto go realizować, mógłby być wyjazd znacznej części jego uczestników z kraju - na zawsze. Nadamy projektowi taki kształt, który będzie akceptowany przez środowiska akademickie - poinformował Jarosław Gowin.

Program „Studia dla wybitnych” miał ruszyć w 2016 roku, by umożliwić pokrycie kosztów rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2016/2017. Mieli z niego skorzystać ci, którzy ukończyli III rok studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Nie musieliby zwracać pieniędzy w przypadku opłacania w Polsce przez 5 lat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w czasie 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni.

O zawieszeniu programu informuje na swych stronach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama