Reklama

Jak mówił Gowin, obecnie jest kilka obszarów, w których pilnie potrzeba zmian. W ocenie ministra, należy się na przykład zająć odbiurokratyzowaniem polskich uczelni, które jego zdaniem są "przeregulowane" i obciążone nadmierną liczbą obowiązków biurokratycznych.

Poza tym, nowa ustawa o szkolnictwie wyższym ma zostać przygotowana tak, by korespondowała z powstającą strategią rozwoju gospodarczego Polski. Chodzi głównie o wzrost innowacyjności i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nowa ustawa ma powstać w ciągu trzech lat. Specjalne zespoły ekspertów, które będą nad nią pracować zostaną wyłonione w trakcie konkursu ogłoszonego przez resort. Ministerstwo ma określić tylko ramowe wytyczne. Nad nową ustawą mają pracować trzy niezależne zespoły, ich zadaniem będzie także przeprowadzenie konsultacji w środowisku akademickim.