Oto lista miast, w których zdecydowano się na zamknięcie uczelni i odwołanie zajęć.

Reklama

Warszawa

Zarządzeniem rektora odwołane zostały wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia. Zawieszono służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych i przyjazdy gości zagranicznych.

Rektor zakazał również odwiedzin w domach studenckich i wstrzymał zakwaterowanie w nich nowych osób.

Zarządzenie Rektora nr 43/2020 dot. koronawirusa
pobierz plik

Jak czytamy w zarządzeniu wykłady będą udostępniane w formie elektronicznej a dostęp do zajęć klinicznych został ograniczony.

Zarządzenie obowiązuje do 15 maja 2020 roku

Uniwersytet Warszawski odwołuje od środy m.in. zajęcia dla studentów i doktorantów

Uniwersytet Warszawski odwołuje od środy do 14 kwietnia zajęcia dla studentów i doktorantów. Do 30 kwietnia nie będą się odbywały wydarzenia otwarte (np. wykłady, konferencje, spektakle etc.). Zamknięta ma być też dla czytelników biblioteka uniwersytecka - poinformowała uczelnia we wtorek w komunikacie.

Uniwersytet Warszawski poinformował na swoich stronach, że od środy 11 marca do 14 kwietnia 2020 r. odwołane są wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych zdalnie.

Do 30 kwietnia 2020 r. odwołane są też wydarzenia o charakterze otwartym (np. konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne) i innych).

Reklama

Do końca kwietnia br. zawieszone mają też być służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zamyka się też dla czytelników Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.

SWPS i Uczelnia Łazarskiego zawieszają zajęcia

Niepubliczne uczelnie w Warszawie ze względu na sytuację związaną z koronawirusem odwołują zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Władze Uniwersytetu SWPS zajęcia zawiesiły do 22 marca włącznie, a Uczelnia Łazarskiego do odwołania.

Komunikat dyrektor generalnej dr Ewy Ger oraz rektora prof. Romana Cieślaka opublikowano na stronie internetowej SWPS i przesłano m.in. do studentów. Decyzja uczelni jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Poza odwołaniem zajęć do 22 marca SWPS - w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju - powołał Zespół ds. reagowania na zagrożenia epidemiologiczne.

"Uczelnia dołoży starań, aby umożliwić studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym przygotowujemy się do prowadzenia zajęć w trybie online" - zapewniono w komunikacie władz Uniwersytetu SWPS.

Wykłady i zajęcia, z wyłączeniem tych prowadzonych zdalnie, do odwołania zawiesiła także Uczelnia Łazarskiego. Do 20 marca dziekani mają ogłosić listę wykładów i zajęć, które od 23 marca będą prowadzone w wersji online.

Uczelnia Łazarskiego odwołała również wydarzenia o charakterze otwartym. "Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych" - poinformowano w zarządzeniu rektora dr. hab. Macieja Rogalskiego. Uczelnia wstrzymała też przyjazdy gości zagranicznych.

Kalisz

Do 16 kwietnia zostały odwołane wszystkie zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – przekazał we wtorek PAP rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła.

Decyzja zapadła we wtorek podczas posiedzenia Kolegium Rektorskiego kaliskiej PWSZ, w której uczestniczyli dziekani poszczególnych wydziałów.

W poniedziałek został powołany uczelniany komitet kryzysowy, który przygotował instrukcje dla pracowników i studentów – poinformował prof. Wojtyła. Zgodnie z zaleceniami dwie osoby zostały poddane kwarantannie i są pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu.

Jedna z pracownic i jedna studentka były poza granicami Polski. Po przyjeździe poinformowały o tym fakcie rektora PWSZ i zostały poddane kwarantannie.

Zgodnie z zaleceniami komitetu kryzysowego uczelni – jak powiedział prof. Wojtyła - zostały odwołane wszystkie imprezy, które były zaplanowane przez PWSZ. Chodzi o dzień otwarty uczelni, Juwenalia i imprezę studencką "Ekstremalia”.

W Domu Studenta "Bulionik” wydzieliliśmy jedno piętro, które w sytuacji zagrożenia może służyć jako izolatka. Ponadto wstrzymane zostały wyjazdy służbowe pracowników, wyjazdy studentów oraz przyjmowanie zagranicznych delegacji. W każdym obiekcie zostały umieszczone pojemniki z płynami aseptycznymi. Mamy jednak świadomość, że w przypadku pojawienia się zagrożenia, te działania mogą nie być wystarczające, stąd decyzja o odwołaniu zajęć na uczelni do 16 kwietnia – powiedział rektor uczelni.

Prof. Wojtyła dodał, że namawia wykładowców, żeby – jeśli to możliwe - przeszli w tryb e-learningowy i przynajmniej część zajęć prowadzili w trybie on line. W ten sposób odpowiadamy na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które rekomenduje taką właśnie formę nauczania w tym trudnym dla wszystkich okresie – przekazał PAP.

Rektor tłumaczy decyzję też tym, że kaliska uczelnia ma swoją specyfikę, ponieważ większość studentów dojeżdża na zajęcia.

Na studia niestacjonarne i podyplomowe przyjeżdżają do nas mieszkańcy różnych regionów – od Szczecina, po Katowice. Większość korzysta ze środków masowej komunikacji, gdzie istnieje poważne ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dlatego też po konsultacjach z ministrami: Przemysławem Bilińskim i Marianem Sygitem, który są pracownikami naszej uczelni, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć do 16 kwietnia – dodał Andrzej Wojtyła.

Dolny Śląsk i Opolszczyzna

Rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. Cezary Madryas powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że biorąc pod uwagę dobro i zdrowie studentów jednomyślnie podjęto uchwałę, że od środy zostaną wstrzymane "wszelkie formy dydaktyczne" na 14 uczelniach publicznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Przejdziemy na system edukacji zdalnej, choć nie wszystkie formy dydaktyczne mogą być w ten sposób realizowane, będziemy ten problem rozwiązywać na bieżąco - powiedział rektor.

Rektor dodał, że zostały zawieszone też wszystkie imprezy na uczelniach oraz delegacje pracowników i studentów za granicę. Postanowiliśmy też ograniczyć odwiedziny w akademikach. To są restrykcyjne ograniczenia, ale proszę mi wierzyć, że są głęboko przemyślne i mają na względzie dobro nas wszystkich - mówił rektor.

Wcześniej, we wtorek, o zawieszeniu zajęć na uczelni poinformował Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, który uczestniczył w konferencji prasowej na Politechnice Wrocławskiej powiedział, że nie ma gwałtownego wzrostu liczby osób, które przebywają w dolnośląskich szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Zwiększyło się tempo wykonywania badań testowych, co pozwala nam zwalniać ze szpitali więcej pacjentów - mówił wojewoda.

Wojewoda powiedział też, że podczas kontroli w punkcie sanitarnym w Jędrzychowicach na przejściu graniczmy z Niemcami zatrzymano dwie osoby, które będą teraz diagnozowane.

Lublin

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop ogłosił we wtorek zarządzenie, w którym zawarte zostały zasady "zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zarządzenie rektora – opublikowane na stronie internetowej uczelni - obowiązuje do odwołania.

Nakładamy twarde rygory i ograniczenia, aby w sposób zdecydowany przerwać dalszą transmisję rozprzestrzeniającego się koronawirusa. W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, nie ma ważniejszych zadań niż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego studentom, pacjentom, pracownikom, słowem - społeczeństwu. Jednym z celów podjętych działań jest przecięcie dróg szerzenia się epidemii, a także zmniejszenie do minimum ryzyka ewentualnego zachorowania – powiedział PAP rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego dr Włodzimierz Matysiak.

Na mocy zarządzenia rektora odwołane są wykłady dla studentów. Mają być one udostępniane z formie elektronicznej. Ograniczone są też zajęcia kliniczne dla studentów „wymagające jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach bloków operacyjnych, OITów itp.” Przebieg pozostałych zajęć pozostaje bez zmian.

Rektor zapewnia, że uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom realizację programów nauczania i zaliczanie zajęć w terminach.

Zgodnie z zarządzaniem odwołane są „wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia” organizowane przez uczelnię. Odwołana została m.in. - planowana na 12 marca - promocja doktorów habilitowanych i doktorów. Zawieszone są służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktoratów uniwersytetu. Wstrzymane są przyjazdy gości zagranicznych.

Wstrzymane jest także zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadzony jest zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz.

Zarządzenie rektora nakłada też obowiązek "ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy”. Mają oni w miarę możliwości posługiwać się przede wszystkim korespondencją mailową i porozumiewać się telefonicznie.

Pracownicy uczelni, którzy wrócili z rejonów występowania koronawirusa, bądź zachodzi obawa, że mogli się nim zarazić zostali zobowiązani do powiadomienia o tym przełożonych. Będą oni mogli – zgodnie z zarządzeniem - być kierowani do pracy zdalnej, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Kraków

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy do 24 marca włącznie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie odwołuje wszystkie wykłady i zajęcia na uczelni - poinformowała rzeczniczka uczelni Anna Żmuda-Muszyńska.

Rzeczniczka AGH poinformowała PAP, że zajęcia i wykłady będą wygaszane w środę między godziną 10.00 a 12.00. Postanowienie dotyczy także tych, odbywających się w ramach studiów podyplomowych i zaocznych.

Będą brane pod uwagę możliwości prowadzenia zajęć w sposób zdalny, z wykorzystaniem streamingów i transmisji - wyjaśniła.

We wtorek Uniwersytet Jagielloński poinformował, że odwołuje wykłady i zamyka swoje muzea, a także wprowadza zakaz odwiedzin w akademikach. Zarządzenie obowiązuje do dnia jego uchylenia.

Różnorodne wydarzenia w związku z koronawirusem odwołuje coraz więcej krakowskich uczelni wyższych. Taką decyzję podjęły władze Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, a także UJ. Z kolei Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zdecydowało wcześniej o wstrzymaniu wymiany studentów i naukowców z krajami objętymi epidemią.

Poznań

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni - poinformowała we wtorek rzeczniczka UAM Małgorzata Rybczyńska. Decyzję podjął rektor uczelni prof. Andrzej Lesicki.

Rybczyńska podała, że decyzja o zawieszeniu zajęć dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych oraz podyplomowych w Poznaniu oraz filiach w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach.

W późniejszym czasie zostanie przygotowana informacja o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez uniwersytet - poinformowała rzeczniczka w przekazanym PAP komunikacie prasowym.

Cytowany w komunikacie prof. Lesicki przyznał, że decyzja o zawieszeniu zajęć była trudna, ale konieczna.

Musimy ją podjąć w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów. Liczę, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem i spokojem, który w tej chwili jest najważniejszy, aby sprostać dynamicznie zmieniającej się sytuacji - powiedział rektor.

Uczelnia poinformowała też, że wprowadza także ograniczanie odwiedzin w akademikach. Do budynków będą wpuszczane tylko osoby, które w nich mieszkają. Osoby z zewnątrz nie będą mogły wchodzić do akademików. Administracja uczelni będzie pracować normalnie.

Łódź

Władze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęły decyzję o odwołaniu wykładów dla studentów i zajęć z wychowania fizycznego oraz wszystkich konferencji naukowych, imprez i wydarzeń organizowanych przez uczelnię.

W wydanym zarządzeniu, rektor UM w Łodzi prof. Radzisław Kordek odwołując wykłady, jednocześnie zobowiązał prowadzących przedmioty do udostępniania studentom materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub wskazania zakresu materiału niezbędnego do zaliczenia przedmiotu. Z kolei ćwiczenia kliniczne mają odbywać się bez kontaktu z chorymi. Zawieszono także zajęcia z wychowania fizycznego.

Władze uczelni odwołały również wszystkie konferencje, imprezy oraz wydarzenia organizowane przez uniwersytet. Zawieszono zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach, zjazdach, lub sympozjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów uniwersytetu. Wstrzymano przyjazdy do UM gości zagranicznych.

Rektor zalecił także ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników UM, poprosił o korzystanie z korespondencji e-mail oraz kontaktu telefonicznego.

Pracownicy i studenci medycznej uczelni, którzy w ostatnich 14 dniach przybyli do kraju z regionów wysokiego ryzyka zakażenia lub mogli mieć kontakt z osobami powracającymi z takich regionów, zobowiązani są skontaktować się z działem personalnym UM oraz poinformować o przybyciu Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zarządzenie rektora UM ma obowiązywać do odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i decyzji rządu.

Od środy wykłady, ćwiczenia i pozostałe aktywności dydaktyczne zawiesza Uniwersytet Łódzki. Przerwa ma potrwać do Świąt Wielkanocnych.