Pierwotnie, jak pisaliśmy w DGP, studia miały wystartować na dziewięciu uczelniach. Ostatecznie w tym roku zaoferuje je sześć uniwersytetów. Dostały jednak zgodę MEiN na przyjęcie większej liczby osób.
Reklama
W Collegium Intermarium (uczelni związanej z Fundacją Ordo Iuris) zajęcia już ruszyły, choć rekrutacja jeszcze trwa. Powodem jest ogromne zainteresowanie. Zdecydowano się w związku z tym na zwiększenie początkowo planowanej liczby miejsc.
Zakładaliśmy je dla 25 osób, ale łącznie będzie ich 50 – słyszymy na uczelni.
Arkadiusz Robaczewski, koordynator kierunku, opisuje, że studenci są z całego kraju: Gdańska, Katowic, Rzeszowa, Lublina, Warszawy. – Studia są oparte na filozofii klasycznej, akcent kładziemy na antropologię filozoficzną, szukanie odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. A także – na naukę o cnotach, czyli coś, co ze współczesnej pedagogiki zostało usunięte. Będziemy sięgać do Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza. Chcemy wyposażyć przyszłych etyków w wiedzę, przygotować do dyskusji o nowych zjawiskach w cywilizacji, jak ruchy LGBT, media społecznościowe. I pokazać atrakcyjność prawdy, realnego dobra, wysiłku moralnego – opowiada.
Reklama