Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił w poniedziałek w Poznaniu Pakiet dla Młodych – działania resortu w odpowiedzi na postulaty studentów uczelni medycznych. Szef MZ był gościem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Reklama

Priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej bo – jak przekonaliśmy się wielokrotnie podczas pandemii – głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury, to ludzie. Dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań dla młodych, który ma zachęcać i przekonywać do studiowania medycyny, a już podczas jej studiowania ułatwiać tę ścieżkę – powiedział Niedzielski.

Pakiet dla Młodych

Pakiet składa się z siedmiu elementów. W tym pakiecie mamy m.in. kredyty dla studentów, poziom partycypacji w podejmowanych decyzjach, mamy produkt Młody Dydaktyk, poprzez który chcemy zachęcić młodych do pracy dydaktycznej, mamy produkt Praca dla Studenta, obszar zwiększania kompetencji i umiejętności, czyli m.in. komunikacja, problemy radzenia sobie z odpowiedzialnością, ze stresem, mamy obszar związany z kształceniem podyplomowym czyli m.in. zasygnalizowaliśmy możliwość (...) zwolnienia z egzaminu ustnego przy dobrze zaliczonym egzaminie pisemnym. (...) To dzisiejsze spotkanie to pewne podsumowanie licznych spotkań ze studentami i możliwość powiedzenia studentom: dziękuję za udział w tej dyskusji – powiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Reklama