Najwyższą kategorię A+ dostało 65 placówek naukowych. 32 przyznano kategorię A, 582 – B+, 139 – B, a 36 – C. Wyniki budzą kontrowersje.
Reklama
Weźmy np. prawo – tłumaczy profesor z uczelni na wschodzie kraju. – Politechnika Warszawska otrzymała najwyższą kategorię A+. Lepiej niż Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński. Co więcej, te same nauki prawne na Akademii Pomorskiej w Słupsku również oceniono wyżej niż na wspomnianym UW. Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za weterynarię otrzymał kategorię A, a warszawska SGGW, która kształci na tym kierunku od lat – B+.
Rzecznik Politechniki Warszawskiej też nie kryje zaskoczenia. – Najlepiej został oceniony wydział, który powstał przed kilku laty. Natomiast te, z których jesteśmy znani, jak inżynieria materiałowa czy fizyka, nie otrzymały maksymalnej noty – mówi Krzysztof Szymański. Przyznaje, że uczelnia jest ogólnie zadowolona z wyników, ale zapowiada też odwołania.